قفسه-پیچ-و-مهره-ای
قفسه بندی
ارسال و نصب رایگان
ویژه تهراننمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها

.قفسه بندی پیچ مهره ای

قفسه پیچ و مهره ای

اين نوع قفسه جهت انبارهاي منازل و انبارهايي كه اجناس كم وزن دارند به صورت سايزهاي مختلف پانل ( كفي قفسه)
قابل استفاده ميباشد