کمدبایگانی
قفسه بندی
ارسال و نصب رایگان
ویژه تهراننمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها

کمد بایگانی ساده

این محصول قفل دار ميباشد و
قابل استفاده در اداره جات ،بيمارستانها و مكان هاي ورزشي ميباشد   
        

 

کمد بایگانی کشویی

اين كمد ها در اصطلاح فايل ناميده ميشود و به صورت قفل دار ميباشند.