قفسه-سوپرمارکتی
قفسه بندی
ارسال و نصب رایگان
ویژه تهراننمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها

.قفسه بندی سوپرمارکتی

قفسه سوپرمارکتی

اين نوع قفسه
قابل استفاده براي فروشگاه هاي كوچكتر نسبت به هايپر ماركت ها ميباشدو

در انواع ديواري ، يك طرفه خودايستا (كنار ديوار)، دوطرفه ايستاده براي وسط سوپر ماركت ميباشد