دعای صحیفه سجادیه شرح‌ها و ترجمه‌ها بخش پنجم دانشنامه‌ی اسلامی دعای صح