سالشمار شركت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ﺳﻪشنبه مهر ﺳﻪشنبه مهر 

جستجو برای سالشمار شركت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ﺳﻪشنبه مهر ﺳﻪشنبه مهر :


و بهره برداري خط لوله اينچ از نظاميه تا مركز انتقال نفت شهيد چمران به طول كيلومتر براي انتقال نفت گاز از طريق خط لوله نفت خام اينچ نفت خام اهواز ري بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده كرمانشاه سنندج به طول

و بهره برداري خط لوله اينچ از نظاميه تا مركز انتقال نفت شهيد چمران به طول كيلومتر براي انتقال نفت گاز از طريق خط لوله نفت خام اينچ نفت خام اهواز ري بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده كرمانشاه سنندج به طول

سالشمار شركت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ﺳﻪشنبه مهر ﺳﻪشنبه مهر صفحه اصلی درباره ما تاریخچه شرکت سالشمار شركت چشم انداز شرکت مدیران و معاونین چارت سازمانی گلگشت خاطرات فهرست تلفن ها نقشه سایت بيانيه حريم خصوصي بيانيه سطح توافق خدمات درج و ثبت شكايات راهنماي مراجعين اخبار آخرين اخبار اخبار شركت اخبار مناطق چندرسانه اي گالری تصاویر شبكه تلويزيوني صنعت انتقال نفت مناقصه، مزايده مناطق منطقه خوزستان منطقه لرستان منطقه مرکزی منطقه تهران منطقه شمال شرق منطقه فارس منطقه شمال غرب منطقه اصفهان منطقه غرب منطقه جنوب شرق منطقه شمال منطقه خليج فارس اقليم هاي نفتي بازدید از مناطق تست مدیریت و واحدهای ستادی مديريت خطوط لوله مديريت مخابرات مديريت مهندسي و طرحها مديريت برنامه ريزي مديريت منابع انساني ماهنامه تخصصي منابع انساني مديريت تداركات و خدمات كالا مديريت امور مالي امور حقوقي و قراردادها روابط عمومـــي نشریه سراسری الکترونیکی شرکت نخستين جشنواره كارتون ديرين ديرين نشريه حس خوب مطالعات اجتماعي ايستگاه نفت تيزر و فيلم سـرو سـبز قامت عكس خبر دستاوردهاي ساله صنعت انتقال نفت صانا قلمرو زاگرس شهداي صنعت انتقال نفت ويژه نامه هاي مناسبتي فرهنگي دورهمي فرهنگي امور زنان و خانواده مسئوليت اجتماعي پژوهش و فناوري بانک اطلاعات علمی مقالات بازرسي فني حسابرسي داخلي حراست كميسيون مناقصات دارالقرآن تماس با ما جستجو جستجو درباره ما     سالشمار شركت شمسي نخستين خط لوله نفت ايران به قطر الي اينچ پس از احداث پالايشگاه آبادان در سال با ظرفيت بشكه در روز در مسير مسجد سليمان به آبادان براي انتقال نفت خام به پالايشگاه احداث گرديد تلمبه هاي نصب شده در مسجد سليمان با بخار آب كار مي كردند و قادر به پمپاژ هزار بشكه در شبانه روز بودند شمسي سومين خط لوله نفت خام پس از افزايش خوراك پالايشگاه آبادان به هزار بشكه در روز در مسير هفتگل كوت عبدالله احداث و به خط لوله مسجد سليمان آبادان متصل گرديد شمسي پنجمين خط لوله نفت و اولين خط لوله فرآورده كشور به قطر اينچ و طول كيلومتر با قدرت حمل بشكه در روز در مسير آبادان اهواز احداث گرديد اين خط لوله فرآورده هاي پالايشگاه آبادان را به اهواز حمل مي كرد شمسي خط لوله نفت خام به قطر الي اينچ در مسير گچساران نقطه اي در حد فاصل اهواز و شوشتر احداث گرديد در همين سال دومين خط لوله فرآورده به قطر اينچ و طول كيلومتر در مسير آبادان اهواز احداث شد كه سبب افزايش قدرت حمل فرآورده از آبادان به اهواز به دو رشته شدن خط لوله در اين مسير به بشكه در روز شد شمسي پيشنهاد سفير انگليس به حسين علاء مبني بر تحويل تاسيسات مربوط به پخش نفت در داخل ايران به يك شركت ايراني در اين سال قواي نظامي ايران به پالايشگاه آبادان رفتند تا از ورود كارمندان خارجي به پالايشگاه جلوگيري نمايند شمسي شوراي عالي نفت در اين سال احداث خط لوله سراسري آبادان تهران را تصويب نمود و اجراي واحدهاي تكميلي پالايشگاه آبادان آغاز گرديد شمسي توسعه و ادامه احداث خط لوله اينچ فرآورده اهواز ازنا تا تاسيسات انتهايي ري به طول كلي كيلومتر شامل مراكز انتقال نفت اهواز، بيدرويه، افرينه، پل بابا، ازنا و تاسيسات انتهايي ري تاسيس اداره كل خطوط لوله پخش بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده ازنا اصفهان به طول كيلومتر احداث خط لوله اينچ نفت خام تنگ فني افرينه به طول كيلومتر احداث خط لوله اينچ فرآورده آبادان ناهيد شهيد لرستاني فعلي به طول كيلومتر احداث خط لوله اينچ فرآورده آبادان اهواز به طول كيلومتر احداث اولين شبكه راديويي همزمان با خطوط لوله اينچ فرآورده آبادان تهران براي راه اندازي و كنترل مركز انتقال نفت شمسي اولين شبكه راديويي چند كاناله در مسير تهران آبادان شامل شبكه كانالي راه اندازي گرديد احداث مركز منطقه كوهدشت لرستاني فعلي شمسي احداث و راه اندازي شبكه كاناله تهران ري قزوين رشت به منظور تامين ارتباطات منطقه ري منطقه تهران فعلي و مراكز انتقال نفت ري، قزوين و پايانه رشت احداث مركز انتقال نفت ديزلي سبزآب تحت عنوان مرحله دوم خط لوله اينچ فرآورده سراسري اهواز ري احداث مركز انتقال نفت ديزلي تنگ فني در مسير خط لوله اينچ فرآورده اهواز ري احداث مركز انتقال نفت ديزلي رازان در مسير خط لوله اينچ فرآورده اهواز ري شمسي شبكه كاناله تهران سمنان براي كنترل از راه دور مركز انتقال نفت سمنان راه اندازي شد شمسي بهره برداري از مركز انتقال نفت ناهيد شهيد لرستاني فعلي احداث خط لوله اينچ اهواز ري به منظور انتقال نفت خام مورد نياز پالايشگاه تهران و مركز انتقال نفت برقي شامل اهواز، ابدالخان، سبزآب، بيدرويه، تنگ فني، پل بابا، رازان، اراك، چشمه شور، تاسيسات اراك، قم و ري در مسير شمسي تغيير نام اداره كل خطوط لوله پخش به امور خطوط لوله و مخابرات طراحي شبكه ماكروويو منظور گسترش شبكه ارتباطي و بهره گيري از فناوري ارتباطات نوين احداث خط لوله اينچ نفت كوره ري نيروگاه منتظر قائم به طول كيلومتر شمسي بهره برداري از خط لوله اينچ نفت خام نفت شهر پايطاق كرمانشاه به طول كيلومتر احداث خط لوله اينچ ري مهرآباد به طول كيلومتر شمسي احداث خط لوله اينچ نفت خام اهواز ري به طول كيلومتر شامل مركز انتقال نفت اهواز، سبزآب، تنگ فني، آسار، پل بابا و رازان و دو فشارشكن اراك و نمك و تاسيسات ري احداث خط لوله اينچ فرآورده ري تبريز به طول كيلومتر شامل مراكز انتقال نفت ري، اشتهارد، ابهر، ايده لو و قره چمن و تاسيسات زنجان، ميانه، تبريز اين خط لوله در ابتدا در سرويس انتقال نفت خام قرار داشت احداث خط لوله اينچ فرآورده ري ورسك ساري شامل يك مركز انتقال نفت برقي در ري و فشارشكن ورسك و تاسيسات انتهايي ساري احداث مركز انتقال نفت برقي خط لوله اينچ و اينچ فرآورده رازان به جاي مراكز انتقال نفت ديزلي احداث خط لوله اينچ فرآورده تبريز مياندوآب اروميه به طول كيلومتر شامل مراكز انتقال نفت برقي تبريز و مياندوآب، تاسيسات مراغه و تاسيسات انتهايي اروميه استقلال سازماني واحد پخش و امور خطوط لوله و مخابرات بهره برداري از شبكه سوئيچ نفت توسط امور مخابرات شمسي احداث خط لوله اينچ نفت خام مارون اصفهان به طول كيلومتر شامل مراكز انتقال نفت توربيني مارون يك اميديه يا شهيد جابر آل خميس ، مارون رامهرمز يا شهيد بديع صنايع ، مارون باغ ملك يا شهيد ملك ، مارون ايذه يا شهيد مرزبان ، مارون دهدز يا يادگار حضرت امام و مارون گندمكار يا شهيد جبار زارع و پايانه اصفهان تاسيسات انتهايي شهيد بهشتي احداث خط لوله اينچ فرآورده اصفهان ري به طول كيلومتر شامل يك مركز انتقال نفت برقي در اصفهان، فشارشكن قم شهيد ميرزايي فعلي و تاسيسات انتهايي ري احداث خط لوله و اينچ فرآورده ري شاهرود مشهد به طول كيلومتر شامل مركز انتقال نفت برقي ري و مراكز انتقال نفت توربيني سمنان، شاهرود، سبزوار و تاسيسات سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار ، نيشابور و تاسيسات انتهايي مشهد احداث خط لوله اينچ فرآورده امام تقي تربت حيدريه به طول كيلومتر شامل مركز انتقال برقي امام تقي و تاسيسات انتهايي تربت حيدريه احداث خط لوله اينچ نفت خام اصفهان ري به طول كيلومتر شامل يك مركز انتقال نفت برقي در اصفهان، فشارشكن قم شهيد ميرزايي فعلي و تاسيسات انتهايي ري بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده ري قوچك به طول كيلومتر طراحي شبكه ارتباطي با ظرفيت هاي و كانال به همراه سيستم هاي موبيلفون براي تعميرات خطوط لوله و نيز براي تامين ارتباطات پالايشگاه هاي تبريز و اصفهان و خطوط لوله مارون اصفهان، ري تبريز و ري ساري شمسي احداث خطوط لوله اينچ و اينچ فرآورده رفسنجان اصفهان و رفسنجان كرمان به ترتيب به طول و كيلومتر بهره برداري از شبكه ارتباطي با ظرفيت هاي و كانال به همراه سيستم هاي موبيلفون براي تعميرات خطوط لوله و نيز براي تامين ارتباطات پالايشگاه هاي تبريز و اصفهان و خطوط لوله مارون اصفهان، ري تبريز و ري ساري بهره برداري از خط لوله اينچ نفت خام مارون اصفهان به طول كيلومتر شامل مركز انتقال نفت و يك تاسيسات انتهايي بهره برداري از خط لوله اينچ نفت خام اصفهان ري به طول كيلومتر شامل مركز انتقال نفت برقي اصفهان، فشارشكن شهيد ميرزايي قم و تاسيسات انتهايي ري شمسي بمباران مركز انتقال نفت مارون شهيد ملك و بازسازي و راه اندازي مجدد آن احداث خط لوله و اينچ نفت خام فرآورده تنگ فني افرينه كرمانشاه به طول كيلومتر شامل مركز انتقال نفت توربيني افرينه و تاسيسات انتهايي كرمانشاه لازم به ذكر است در مبدا تنگ فني فشار از خط لوله اينچ نفت خام اهواز تنگ فني تامين مي گردد خط لوله اينچ تنگ فني افرينه در سال جايگزين خط لوله اينچ شد و مركز انتقال نفت برقي برداسپي با الكتروموتورهاي دور متغيير راه اندازي گرديد احداث خط لوله اينچ فرآورده نوشهر چالوس بطول كيلومتر احداث تاسيسات خرم آباد شمسي بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده ري شاهرود مشهد بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده امام تقي تربت حيدريه بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده تبريز مياندوآب اروميه به طول كيلومتر بهره برداري از خط لوله اينچ نفت خام فرآورده تنگ فني افرينه كرمانشاه احداث خط لوله انشعابي اينچ از خط لوله اينچ فرآورده تبريز مياندوآب به تاسيسات مراغه به طول كيلومتر تاسيس ايستگاه هاي حفاظت كاتدي شماره اصفهان جهاد آباد در كيلومتر ، شماره گاز در كيلومتر ، بهرنگ و فشارشكن شهيد ميرزايي قم در كيلومتر در مسير خطوط لوله اينچ نفت خام و اينچ فرآورده اصفهان ري شمسي تاسيس ايستگاه هاي حفاظت كاتدي تنبك در كيلومتر در مسير خط لوله اينچ فرآورده ازنا سمنگان و شهيد مهدوي قم در كيلومتر خط لوله اينچ نفت خام اهواز ري شمسي تاسيس شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و مديريت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در شركت ملي نفت ايران بمباران مركز انتقال نفت ديزلي خطوط لوله و اينچ فرآورده رازان بمباران مركز انتقال نفت ديزلي خط لوله اينچ فرآورده ازنا دو بار بمباران مركز انتقال نفت عبدالخان و بازسازي آن احداث خط لوله اينچ فرآورده اراك ملاير همدان به طول كيلومتر احداث خط لوله اينچ فرآورده انشعابي ملاير به طول كيلومتر احداث خط لوله اينچ فرآورده بندر انزلي رشت به طول كيلومتر اين خط لوله در سال بدليل عدم نياز از مدار بهره برداري خارج گرديده است احداث خط لوله اينچ فرآورده نكا ساري به طول كيلومتر اين خط لوله در راستاي سياست هاي جاري منطقه آسياي ميانه و كشورمان جهت جلوگيري از تهديدات آمريكا به منظور مسدود نمودن تنگه هرمز و براي صدور نفت خام و تامين مقاديري سوخت از طريق كشور آذربايجان احداث گرديد لازم به ذكر است اين خط به علت عدم وقوع ضرورت هاي ياد شده تا سال مورد بهره برداري قرار نگرفت مقرر گرديد در صورت مسدود شدن تنگه هرمز حدود هزار بشكه در روز نفت خام از جنوب كشور و از طريق خط لوله گاز سراسري به آستارا منتقل گرديد و از طريق خطوط لوله موجود در شوروي سابق و از درياي سياه صادر شود لذا عمليات اين خط لوله در بخش جنوبي آن تا ساوه با ايجاد تغييرات لازم در ايستگاه تقويت فشار گاز به شركت ملي گاز و بخش شمالي آن از ساوه تا آستارا با احداث دو مركز انتقال نفت، يكي در كنار ايستگاه تقويت فشار گاز ساوه و ديگري در حد فاصل حدود كيلومتري محور قزوين لوشان در محلي به نام آقابابا به مديريت خطوط لوله و مخابرات واگذار گرديد بازسازي مركز انتقال نفت مارون شهيد ملك تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي تاسيسات سيلو قم در كيلومتر خطوط لوله اينچ فرآورده اهواز ري شمسي احداث خط لوله اينچ فرآورده بندرعباس رفسنجان شامل مراكز انتقال نفت توربيني در بندرعباس، قطب آباد و مهرآران، تاسيسات سيرجان و تاسيسات انتهايي رفسنجان به طول كيلومتر و كيلومتر انشعابي تاسيسات سيرجان احداث مركز انتقال نفت خط لوله اينچ فرآورده آبادان در فروردين همين سال استفاده از مركز انتقال نفت برقي قديمي آبادان در منطقه بوارده بر اساس مصوبه هيات مديره شركت ملي نفت ايران و با توجه به راه اندازي مجدد پالايشگاه آبادان در فروردين اين سال پس از پايان جنگ تحميلي آغاز عمليات تعويض كيلومتر خط لوله اينچ فرآورده آبادان اهواز و بازسازي كيلومتر ديگر از همين خط تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي مركز انتقال نفت و فشارشكن اراك در كيلومتر خطوط لوله اينچ نفت خام و فرآورده اهواز ري شمسي تاسيس شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در تاريخ احداث خطوط لوله انشعابي اينچ و اينچ فرآورده به تاسيسات نيشابور هر كدام به طول كيلومتر احداث مركز انتقال نفت خط لوله اينچ فرآورده شهيد لرستاني ناهيد قبلي تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي دربند ازنا در كيلومتر خط لوله اينچ فرآورده اهواز ري تغيير مسير خط لوله اينچ فرآورده آبادان اهواز از محدوده بافت شهري و منطقه كوت عبدالله و عبور دادن خط لوله از حاشيه شهر اهواز از طريق سه راه فرودگاه اهواز به مركز انتقال نفت خرمكوشك و اتصال آن به تاسيسات انتهايي نظاميه در درون تاسيسات انتهايي خط لوله اينچ نظاميه اهواز شمسي احداث و بهره برداري از خط لوله انشعابي اينچ فرآورده ميانه به طول كيلومتر انشعابي از خط لوله اينچ فرآورده ري تبريز بازسازي بخشي از خط لوله اينچ فرآورده نوشهر چالوس و احداث حدود كيلومتر خط لوله اينچ به علت پيش رفتگي آب دريا نبود مركز انتقال نفت و احداث مركز انتقال نفت در نوشهر با دو واحد الكترو پمپ به طول كيلومتر بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده آبادان اهواز كه در سال تغيير مسير داده شده بود بهره برداري از خطوط لوله لوپ اينچ نفت خام تنگ فني آسار، لوپ آسار چشمك، لوپ پل بابا تقي آباد و لوپ رازان شازند به ترتيب به طول ، ، و كيلومتر تاسيس ايستگاه هاي حفاظت كاتدي توره در كيلومتر ، شماره مرويل در كيلومتر ، جوكار در كيلومتر و شماره همدان كارخانه آسفالت در كيلومتر خط لوله اينچ فرآورده اراك ملاير همدان شمسي احداث خط لوله اينچ فرآورده تبريز سراب اردبيل شامل مركز انتقال نفت برقي تبريز، تاسيسات سراب و تاسيسات انتهايي اردبيل به طول كيلومتر احداث خط لوله اينچ فرآورده اسكله نكا به طول كيلومتر احداث و بهره برداري از خط لوله اينچ نفت خام اسكله نكا به طول كيلومتر بهره برداري از خط لوله اينچ نكا ساري به طول كيلومتر براي انتقال نفت خام بازسازي مركز انتقال نفت رازان تاسيس ايستگاه هاي حفاظت كاتدي حسين آباد در كيلومتر لوپ و ده كوثر در كيلومتر خطوط لوله اينچ نفت خام و فرآورده اهواز ري شمسي احداث خط لوله اينچ نفت كوره اصفهان نيروگاه اسلام آباد تاسيسات آب نيل به طول كيلومتر تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي سمنگان در كيلومتر خطوط لوله اينچ نفت خام و فرآورده اهواز ري شمسي احداث خط لوله اينچ فرآورده كرمانشاه سنندج به طول كيلومتر احداث خط لوله اينچ نفت خام و فرآورده تنگ فني افرينه به طول كيلومتر احداث خط لوله اينچ فرآورده انشعابي به انبار نفت ملاير به طول كيلومتر راه اندازي شبكه هاي كاناله آبادان سليمانيه، ناهيد اهواز، نصب شبكه كاناله پالايشگاه شازند سمنگان اراك و راه اندازي شبكه كاناله كرمانشاه نفت شهر شمسي احداث خط لوله اينچ نفت خام نكا ساري مغانك ري شامل مراكز انتقال نفت برقي نكا، ساري، گل پل، اوريم و فشارشكن مغانك و تاسيسات انتهايي ري به طول كيلومتر بازسازي مراكز انتقال نفت سبزآب و آسار تعويض خط لوله اينچ نفت خام اهواز تنگ فني قطعه ج شمسي احداث خط لوله اينچ انشعابي به نيروگاه باغين كرمان بطول كيلومتر براي انتقال نفت گاز به عنوان سوخت دوم نيروگاه احداث خط لوله اينچ نفت كوره آبادان ماهشهر به طول كيلومتر اصلاح سيستم كنترل مركزي مراكز انتقال نفت توربيني بندرعباس، قطب آباد و مهرآران جهت بهره برداري از راه دور تحويل موقت تعويض كيلومتر خط لوله اينچ نفت كوره ري منتظر قائم قطعه الف تعويض كيلومتر خط لوله اينچ نفت شهر كرمانشاه تغيير مسير خطوط لوله در محدوده سد مروك تغيير مسير خطوط لوله اينچ نفت خام و اينچ فرآورده ري تبريز نصب تلمبه هاي تزريق مواد روان كننده در مراكز انتقال نفت رفسنجان، يزد و نائين شمسي احداث خط لوله اينچ فرآورده تنگ فني دره شهر شامل تاسيسات دره شهر به طول كيلومتر احداث خط لوله لوپ اينچ نفت خام تنگ فني اراك به طول كيلومتر احداث دو رشته خط لوله اينچ فرآورده حد فاصل انبار نفت جنب پالايشگاه بندرعباس تا محل انشعاب از خط لوله اينچ فرآورده بندرعباس قطب آباد به طول هركدام كيلومتر احداث مركز انتقال نفت شهيد چمران اهواز اتصال انتهايي لوپ مهريز اينچ فرآورده به خط لوله اينچ جديد الاحداث فرآورده و پر نمودن خط لوله اينچ به طول كيلومتر تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي حصار سرخ در كيلومتر خطوط لوله اينچ نفت خام و اينچ فرآورده اصفهان ري تحويل دائم خط لوله اينچ نفت خام اهواز تنگ فني قطعه ج تحويل موقت خط لوله اينچ نفت خام اهواز تنگ فني قطعه د تحويل موقت پروژه احداث خط لوله اينچ انشعابي سوخت رساني به نيروگاه كرمان به طول متر فاز اول تحويل موقت مخازن ليتري ري تعويض خط لوله اينچ نفت خام نفت شهر كرمانشاه در محدوده مركز انتقال نفت پايطاق و سرپل ذهاب تعويض خط لوله اينچ نفت خام اهواز ري حد فاصل مركز انتقال نفت تنگ فني تا مركز انتقال نفت آسار تعويض كيلومتر باقيمانده خط لوله اينچ نفت كوره ري منتظر قام قطعات ب و ج شمسي احداث خط لوله اينچ فرآورده تنگ فني دره شهر به طول كيلومتر احداث خط لوله اينچ فرآورده دو طرفه آبادان ماهشهر به طول كيلومتر توسط شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران احداث خط لوله اينچ آبادان ماهشهر به طول كيلومتر توسط شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران احداث خط لوله اينچ فرآورده دوم اسكله نكا به طول كيلومتر احداث خط لوله اينچ نفت خام مايل آبادان به طول كيلومتر توسط شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران احداث چهار رشته خط لوله از پالايشگاه آبادان تا سه راهي ايران گاز احداث دو رشته خط لوله و اينچ داخل پالايشگاه آبادان و نصب فرستنده و گيرنده توپك خط لوله اينچ نفت كوره آبادان ماهشهر احداث مخازن مراكز انتقال نفت پل باباحسين و برداسپي احداث دو دستگاه مخزن سقف شناور نفت خام در مارون و احداث ساختمان مركز منطقه شمال در ساري احداث ساختان مركز منطقه فارس در شيراز اجراي بخش شبكه محلي در منطقه تهران اصلاح منيفولد تاسيسات سيرجان شامل نصب كنترل ولو، نصب صافي ها و شيرهاي مربوطه و لوله كشي درين ها افزايش ظرفيت خط لوله اينچ فرآورده بندرعباس رفسنجان از به هزار بشكه در روز بهره برداري از قطعه ج خط لوله جديد اينچ نفت كوره ري منتظر قائم تعويض خط لوله اينچ نفت خام آسار رازان به طول كيلومتر تغيير مسير خطوط لوله اينچ نفت خام و اينچ فرآورده باسمنج تبريز به طول هر كدام كيلومتر توسعه ساختمان اداري مركز منطقه اراك راه اندازي خط لوله اينچ فرآورده رفسنجان اصفهان توسط برش لوله در انتهاي لوپ مهريز و اتصال خط لوله اينچ لوپ و خط لوله اينچ به حالت اوليه و همچنين تعويض دو عدد شير اينچ جوشي در لوپ مهريز و ورودي مركز انتقال نفت يزد و پر نمودن خط لوله اينچ و هواگيري خط لوله از رفسنجان تا اصفهان كيلومتر ابتدايي خط لوله اينچ فرآورده بندرعباس رفسنجان شمسي آغاز به كار عبور رشته خط لوله از زير بستر رودخانه كارون به روش احداث خط لوله اينچ سوخت رساني به نيروگاه يزد احداث خط لوله اينچ سوخت رساني به نيروگاه خرمشهر و خط لوله اينچ گاز تغذيه نيروگاه آبادان احداث دو ايستگاه حفاظت از زنگ در مسير خطوط لوله قم ري و دو ايستگاه حفاظت از زنگ در مسير خطوط لوله اهواز ري احداث شش اتاق حفاظت از زنگ در مسير جنوبي خطوط لوله قم ري در منطقه تهران اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي و بهداشتي كليه مراكز انتقال نفت و ايستگاه هاي مخابراتي بهره برداري از قطعات ب و ج خط لوله تعويضي اينچ نفت كوره ري منتظر قائم تحويل موقت پروژه احداث رشته خط لوله از پالايشگاه آبادان تا سه راهي ايرانگاز تحويل موقت پروژه احداث كيلومتر خط لوله اينچ فرآورده حد فاصل مركز انتقال نفت سبزآب تا مركز انتقال بيدرويه تحويل موقت پروژه تعويض كيلومتر ابتدايي خط لوله اينچ نفت خام مارون اصفهان و حدود كيلومتر خط لوله اينچ نفت خام يونيت مارون تحويل موقت پروژه تغيير مسير خطوط لوله اينچ نفت خام و اينچ فرآورده ري تبريز حد فاصل باسمنج تبريز تحويل موقت پروژه تغيير كاربري و اجراي مقاوم سازي ساختمان اداري مركز منطقه شمال تحويل موقت پروژه عبور رشته خطوط لوله از زير بستر رودخانه كارون به روش تحويل موقت پروژه محوطه سازي انبارهاي تداركات در تاسيسات ري تحويل دائم پروژه عبور رشته خطوط لوله از زير بستر رودخانه بهمنشير به روش تعويض بخشي از خط لوله اينچ نفت خام و اينچ فرآورده اصفهان ري تغيير مسير خطوط لوله و اينچ فرآوردي ري ورسك ساري و اينچ فرآورده علي آباد گنبد در محدوه آزادشهر عمليات رفع انسداد خط لوله اينچ فرآورده يزد نائين اصفهان كه در اثر تجمع رسوبات حاصل از پيگراني حادث گرديد شمسي دومين خط لوله نفت خام به قطر اينچ در مسير مسجد سليمان آبادان احداث گرديد شمسي چهارمين خط لوله نفت خام به قطر اينچ و طول كيلومتر پس از احداث پالايشگاه كرمانشاه با ظرفيت بشكه در روز، در مسير نفت شهر كرمانشاه احداث گرديد مراكز انتقال نفت اين خط لوله شامل نفت شهر، كلانتر، پايطاق و علي آباد مي گرديد شمسي خط لوله نفت خام به قطر اينچ و طول كيلومتر در مسير گچساران آبادان احداث گرديد شمسي خط لوله نفت خام به قطر الي اينچ از لالي به مسجد سليمان احداث گرديد شمسي تصويب احداث خطوط لوله سراسري در شوراي عالي نفت با توجه به ملي شدن صنعت نفت ايران در تاريخ اسفند ماه سال و دور بودن پالايشگاه آبادان از مقاصد مصرف شمسي احداث خط لوله اينچ فرآورده در مسير اهواز ازنا به طول كيلومتر لازم به ذكر است قطر خط لوله حد فاصل تنگ فني پل بابا اينچ مي باشد احداث خط لوله اينچ نفت خام به طول كيلومتر در مسير مايل آبادان احداث مراكز انتقال نفت ديزلي اهواز، بيدرويه، پل بابا و ازنا در مسير خط لوله اينچ فرآورده اهواز ري احداث خط لوله اينچ فرآورده به طول كيلومتر در مسير آبادان ماهشهر شمسي احداث مركز انتقال نفت افرينه آغاز احداث خط لوله اينچ فرآورده تهران قزوين رشت شمسي با افزايش تعداد مركز انتقال نفت ديگر در مسير خط لوله اينچ فرآورده اهواز ري اين خط لوله تكميل گرديد مراكز انتقال نفت مذكور شامل ابدالخان، سبزآب، تنگ فني، رازان، اراك و چشمه شور بودند و تاسيسات ازنا، اراك، قم و ري احداث گرديدند آغاز بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده ري قزوين ادامه احداث خط لوله اينچ فرآورده آبادان ناهيد شهيد لرستاني فعلي تا اهواز بطول كيلومتر احداث خط لوله اينچ فرآورده ري كرج به طول كيلومتر شمسي مديريت احداث، تعميرات و نگهداري خطوط لوله از كارشناسان خارجي به كارشناسان داخلي سپرده شد احداث خط لوله اينچ نفت خام در مسير گچساران شيراز به طول كيلومتر توسط شركت ملي گاز شمسي خط لوله اينچ فرآورده تهران قزوين رشت مورد بهره برداري قرار گرفت سازماندهي پخش و خطوط لوله در مديريت اكتشاف توليد و پخش صورت گرفت احداث خط لوله اينچ فرآورده ري شاهرود مشهد به طول كيلومتر شامل مراكز انتقال نفت ري، سمنان و شاهرود شمسي خارج شدن مركز انتقال نفت ديزلي اهواز از مدار خط لوله اينچ فرآورده اهواز ري به دليل برقي شدن مراكز انتقال نفت مسير احداث خط لوله اينچ نفت كوره آبادان ماهشهر به طول كيلومتر شمسي اولين شبكه مخابراتي پر ظرفيت كشور توسط امور مخابرات شبكه ماكروويو شركت ملي نفت ايران با ظرفيت هاي ، و كاناله راه اندازي شد احداث خط لوله اينچ نفت خام نفت شهر پايطاق كرمانشاه به طول كيلومتر شمسي احداث شبكه هاي فرعي مخابرات با ظرفيت كانال براي تامين نيازهاي عملياتي تاسيسات خط لوله اينچ نفت خام اهواز ري و پتروشيمي شيراز احداث خط لوله اينچ فرآورده ري كن به طول كيلومتر شامل يك مركز انتقال نفت برقي در ري و تاسيسات انتهايي در انبار نفت كن احداث خط لوله اينچ فرآروده ري قوچك به طول كيلومتر شامل يك مركز انتقال نفت برقي در ري و تاسيسات انتهايي در انبار نفت قوچك بهره برداري از خط لوله اينچ نفت خام گچساران شيراز با احداث مراكز انتقال نفت گچساران، نورآباد و حسني و تاسيسات انتهايي در پالايشگاه شيراز لازم به ذكر است از سال اين خط براي انتقال گاز مورد نياز كارخانه كود شيميايي احداث و بهره برداري مي شد طراحي و احداث شبكه سوئيچ نفت توسط امور مخابرات شمسي حداث خط لوله اينچ فرآورده ري قزوين رشت به طول كيلومتر شامل مراكز انتقال نفت برقي ري و قزوين، فشارشكن رودبار و تاسيسات قزوين، كرج و رشت احداث خط لوله اينچ فرآورده انشعابي كرج به طول كيلومتر بهره برداري از خط لوله و اينچ نفت خام اهواز ري به طول كيلومتر بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده ري تبريز به طول كيلومتر اين خط لوله در ابتدا در سرويس انتقال نفت خام قرار داشت بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده ري كن به طول كيلومتر شمسي احداث خط لوله و اينچ فرآورده شاهرود علي آباد گرگان گنبد به طول كيلومتر شامل مركز انتقال نفت شاهرود، فشارشكن علي آباد و تاسيسات انتهايي گرگان و گنبد احداث خط لوله اينچ فرآورده انشعابي از مركز انتقال نفت نائين به انبار نفت نائين به طول كيلومتر احداث سه رشته خط لوله اينچ فرآورده از مركز انتقال نفت يزد به انبار نفت يزد به طول كيلومتر شمسي اشغال مركز انتقال نفت نفت شهر و انهدام آن توسط دشمن در جنگ تحميلي بمباران مركز انتقال نفت ديزلي خط لوله اينچي فرآورده سبزآب بمباران مركز انتقال نفت توربيني خط لوله اينچي نفت خام سبزآب و راه اندازي مجدد آن بلافاصله پس از بمباران بمباران مراكز انتقال نفت آبادان در ابتداي خطوط لوله اينچ و اينچ فرآورده آبادان اهواز بمباران مركز انتقال نفت ديزلي و تاسيسات اهواز و راه اندازي مجدد در بهمن ماه همان سال بمباران مركز انتقال نفت برقي و تاسيسات اهواز بمباران مركز انتقال نفت سبزآب بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده اصفهان ري به طول كيلومتر شمسي بهره برداري از خط لوله ، و اينچ فرآورده ري قزوين رودبار رشت بهره برداري از خطوط لوله اينچ و اينچ فرآورده رفسنجان اصفهان و رفسنجان كرمان به ترتيب به طول و كيلومتر از اصفهان به سمت يزد و كرمان بمباران مركز انتقال نفت مارون رامهرمز تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي ديزيجان به منظور حفاظت از خطوط لوله ، و اينچ سراسري اهواز ري در كيلومتر شمسي احداث خط لوله اينچ نفت كوره پالايشگاه تبريز به نيروگاه به طول كيلومتر احداث خط لوله اينچ نفت خام ري تبريز به طول كيلومتر اين خط به مدت سال از سال تا سال در اختيار شركت ملي گاز بود و جهت انتقال گاز به غرب كشور بهره برداري مي گرديد احداث و بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده انشعابي انديمشك از خط لوله اينچ فرآورده اهواز ري بطول كيلومتر شسمي مباران مركز انتقال نفت ديزلي خط لوله اينچي رازان بازسازي مركز انتقال نفت مارون رامهرمز بازسازي مركز انتقال نفت و تاسيسات جانبي در جزيره خارك توسط امور خطوط لوله احداث مراكز انتقال نفت موقت در جزيره خارك جهت انتقال فرآورده هاي وارداتي از كشتي هاي بزرگ به كشتي هاي كوچكتر و تخليه آنها در جزيره مذكور به علت اوج گيري حملات دشمن به تاسيسات نفتي كشور توسط مديريت خطوط لوله و مخابرات با توجه به سفارش وزارت نفت تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي ابراهيم آباد در كيلومتر خطوط لوله اينچ نفت خام و فرآورده اهواز ري شمسي احداث لوپ اينچ فرآورده رفسنجان يزد به طول كيلومتر و لوپ يزد نائين به طول كيلومتر بمباران تاسيسات نظاميه و بازسازي آن بمباران مركز انتقال نفت مارون ايذه و بازسازي آن بمباران مركز انتقال نفت برقي خط لوله اينچ فرآورده بيدرويه دو بار بمباران مركز انتقال نفت مارون دهدز بمباران مركز انتقال نفت ديزلي خط لوله افرينه و اقدام به نصب مركز انتقال نفت اضطراري پس از بمباران بمباران مركز انتقال نفت توربيني خط لوله اينچ نفت خام آسار بمباران مركز انتقال نفت خطوط لوله و اينچ فرآورده عبدالخان و بازسازي آن بازسازي مارون ايذه و مركز انتقال نفت تنگ فني تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي در داخل مركز انتقال نفت ازنا در كيلومتر خط لوله اينچ فرآورده شمسي احداث و بهره برداري از خط لوله اينچ نفت گاز ري نيروگاه ري به طول كيلومتر اتمام عمليات تعويض و بازسازي خط لوله اينچ فرآورده آبادان اهواز و بهره برداري از خط بازسازي مركز انتقال نفت نفت شهر بمباران مركز انتقال نفت ديزلي خط لوله اينچ فرآورده پل بابا حسين راه اندازي مجدد مركز انتقال نفت آبادان در ابتداي خط لوله اينچ و اينچ فرآورده آبادان اهواز شمسي احداث خطوط لوله لوپ تنگ فني آسار، لوپ آسار چشمك، لوپ پل بابا تقي آباد، لوپ رازان شازند به ترتيب به طول ، ، ، كيلومتر بهره برداري از خط لوله اينچ نفت خام ري تبريز به طول كيلومتر بهره برداري از خط لوله اينچ و اينچ فرآورده رفسنجان اصفهان و رفسنجان كرمان شامل مراكز انتقال نفت رفسنجان، يزد، نائين و تاسيسات انتهايي اصفهان و كرمان لازم به ذكر است خط لوله مذكور با توجه به راه اندازي خط لوله اينچ فرآورده بندرعباس رفسنجان از سال تا اين سال به طور معكوس از اصفهان به سمت يزد و كرمان در مدار بهره برداري قرار داشت بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده بندرعباس رفسنجان شامل مراكز انتقال نفت توربيني بندرعباس، قطب آباد، مهرآران و تاسيسات رفسنجان تاسيس ايستگاه هاي حفاظت كاتدي پل هرو در كيلومتر ، آبكوت در كيلومتر ، رسول آباد در كيلومتر و راهگرد در كيلومتر خطوط لوله نفت خام و فرآورده اهواز ري شمسي تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي نراق در كيلومتر خطوط لوله اينچ نفت خام و اينچ فرآورده اصفهان ري شمسي بهره برداري از خط لوله اينچ اسكله نكا نكا ساري ري براي انتقال نفت خام به صورت معكوس به طول كيلومتر نصب توربين سولار سنتار در مركز انتقال نفت ورسك و نصب توربين روستون در مركز انتقال نفت مرگاو شمسي راه اندازي شبكه ديجيتال تهران ري با ظرفيت كانال شمسي مديريت خطوط لوله و مخابرات به شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران تغيير سازماني يافت احداث و بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده نكا ساري به طول كيلومتر براي حمل نفت خام بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده انشعابي به انبار نفت ملاير به طول كيلومتر تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي مزرعه نو در كيلومتر خط لوله اينچ فرآورده اهواز ري و كيلومتر خط لوله اينچ فرآورده اهواز ري تغيير مسير خط لوله و اينچ فرآورده اهواز ري سر محدوده شهرستان قم به منظور حفظ جان ساكنين شهر قم شمسي احداث خط لوله اينچ فرآورده ري كن به طول كيلومتر احداث دو رشته خط لوله اينچ انشعابي از خط لوله اينچ فرآورده بندرعباس قطب آباد بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده تبريز سراب اردبيل به طول كيلومتر بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده اسكله نكا به طول كيلومتر بهره برداري از خط لوله اينچ نفت كوره پالايشگاه اصفهان نيروگاه اسلام آباد تاسيسات آب نيل به طول كيلومتر تحويل موقت تغيير مسير خطوط لوله اينچ و اينچ فرآورده اهواز ري در محدوده شهرستان قم تعويض كيلومتر خط لوله اينچ نفت كوره جديد ري منتظر قائم قطعه الف تعويض خط لوله اينچ نفت خام اهواز تنگ فني قطعه د تغيير مسير خط لوله اينچ نفت خام گچساران شيراز راه اندازي مركز انتقال نفت جديد يزد شمسي احداث انبار يك هزار متر مربعي در مركز منطقه شمالغرب احداث خط لوله اينچ فرآورده رفسنجان اصفهان بطول كيلومتر تحويل موقت پروژه احداث دو رشته خط لوله اينچ انشعابي از خط لوله اينچ فرآورده بندرعباس قطب آباد به انبار شهيد باهنر بندرعباس تحويل موقت پروژه تغيير مسير خط لوله اينچ نفت خام گچساران شيراز تحويل موقت خط لوله اينچ نفت خام اهواز تنگ فني قطعه ج تعويض خط لوله اينچ نفت خام اهواز ري حد فاصل فشارشكن شهيد مهدوي قم تا ري شمسي آغاز به كار عبور رشته خطوط لوله از زير بستر رودخانه بهمنشير به روش حفاري افقي جهت دار احداث خط لوله جديد اينچ فرآورده آبادان نظاميه جايگزين خط لوله قديم به طول كيلومتر احداث دو رشته خط لوله اينچ فرآورده از انبار نفت شهيد رجايي به انبار نفت شهيد باهنر به طول هر كدام كيلومتر لازم به ذكر است اين خطوط هم اكنون در اختيار شركت ملي پخش مي باشند احداث و بهره برداري خط لوله اينچ از نظاميه تا مركز انتقال نفت شهيد چمران به طول كيلومتر براي انتقال نفت گاز از طريق خط لوله نفت خام اينچ نفت خام اهواز ري بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده كرمانشاه سنندج به طول كيلومتر بهره برداري از خط لوله اينچ نفت خام و فرآورده تنگ فني افرينه به طول كيلومتر بهره برداري از خط لوله جديد اينچ نفت كوره آبادان ماهشهر به طول كيلومتر بهره برداري از مركز انتقال نفت برداسپي بهره برداري از تغيير مسير خط لوله اينچ نفت خام گچساران شيراز بهر برداري از قطعه ب خط لوله جديد اينچ نفت كوره ري منتظر قائم پيگراني هوشمند خط لوله اينچ فرآورده بندرعباس رفسنجان براي شناسايي نقاط خوردگي پيگراني هوشمند خط لوله اينچ نفت خام حد فاصل شهيد مهدوي قم تا ري به طول كيلومتر تحويل موقت خط لوله اينچ فرآورده حد فاصل مركز انتقال نفت شهيد چمران تا تاسيسات نظاميه به طول كيلومتر تعويض كيلومتر انتهايي خط لوله و اينچ فرآورده حسن آباد ري شناسايي و خاكبرداري نقاط خوردگي خط لوله اينچ فرآورده بندرعباس رفسنجان به تعداد نقطه راه اندازي سيستم اندازه گيري فرآورده در منطقه تهران شمسي احداث خط لوله اينچ سوخت رساني به نيروگاه نيشابور به طول كيلومتر احداث خط لوله اينچ سوخت رساني از انبار نفت سنندج به نيروگاه سنندج به طول كيلومتر احداث خطوط لوله اينچ سوخت رساني به نيروگاه هاي دماوند، شهيد رجايي و گيلان به ترتيب به طول ، و كيلومتر احداث و بهره برداري از خط لوله سوخت رساني به نيروگاه هاي هرمزگان احداث و تحويل موقت خط لوله اينچ فرآورده ري كرج به طول كيلومتر و خط لوله اينچ نفت گاز از انبار نفت كرج به نيروگاه منتظر قائم احداث آزمايشگاه كنترل كيفيت در مركز منطقه تهران استاندارد سازي رشته خطوط لوله آبادان فاز اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي و بهداشتي توسط پژوهشگاه صنعت نفت انجام عمليات در مركز انتقال نفت مهرآران و اتصال منيفولد توربين هاي قديمي به توربين چهارم در راستاي پروژه افزايش ظرفيت خط لوله اينچ فرآورده بندرعباس رفسنجان بهره برداري از خط لوله اينچ فرآورده تنگ فني دره شهر بهره برداري از كيلومتر انتهايي خط لوله و اينچ فرآورده حسن آباد ري پيگيراني هوشمند خط لوله اينچ فرآورده رفسنجان اصفهان تحويل موقت پروژه خطوط لوله اينچ سوخت رساني به نيروگاه دماوند، شهيد رجايي و گيلان به ترتيب به طول ، و كيلومتر تحويل موقت رشته خطوط لوله عبوري از زير بستر رودخانه بهمنشير به روش تعويض خط لوله اينچ فرآورده حدفاصل سبزآب بيدرويه جايگزين خط لوله اينچ قبلي به طول كيلومتر تعويض خط لوله اينچ نفت خام رازان شازند به طول كيلومتر تعويض خط لوله اينچ نفت خام مارون اصفهان بيست كيلومتر ابتدايي و حدود كيلومتر خط لوله اينچ نفت خام يونيت تا مارون محوطه سازي انبارهاي تداركات در تاسيسات ري نصب دو دستگاه ديزل ژنراتور جديد در ايستگاه مخابراتي لاشكار نصب سه دستگاه ديزل ژنراتور در مراكز انتقال نفت قطب آباد، مهرآران و شهرك نفت رفسنجان نصب و راه اندازي تجهيزات تشخيص فرآورده به روش فوق صوتي در مراكز انتقال نفت رفسنجان، نائين و تاسيسات سيرجان شمسي بهره برداري از خط لوله اينچ سوخت رساني به نيروگاه آبادان انشعابي از خط لوله اينچ فرآورده آبادان ماهشهر به طول متر بهره برداري از خط لوله جديد اينچ فرآورده آبادان نظاميه جايگزين خط لوله قديم به طول كيلومتر بهره برداري از پروژه تغيير مسير خطوط لوله اينچ فرآورده ري ورسك ساري و اينچ فرآورده علي آباد گنبد در محدوده آزاد شهر تحويل موقت احداث دو رشته خط لوله و اينچ داخل پالايشگاه آبادان و نصب فرستنده و گيرنده توپك خط لوله اينچ نفت كوره آبادان ماهشهر تحويل موقت خط لوله اينچ سوخت رساني از انبار نفت سنندج به نيروگاه سنندج به طول كيلومتر تحويل موقت خط لوله اينچ سوخت رساني انشعابي از خط لوله اينچ رفسنجان يزد به نيروگاه سيكل تركيبي يزد به طول كيلومتر تحويل موقت پروژه احداث رشته خط لوله داخل كريدور آبادان فاز دو استاندارد سازي تحويل موقت تعويض بخشي از خطوط لوله اينچ نفت خام و اينچ فرآورده اصفهان ري تغيير مسير خط لوله اينچ فرآورده آبادان نظاميه اهواز به طول كيلومتر تغيير مسير خطوط لوله اينچ و اينچ فرآورده اهواز ري در محدوده شهر اراك تغيير مسير خطوط لوله اينچ نفت خام و اينچ فرآورده ري تبريز در محدوده قافلانكوه جمع آوري منيفولد قديم مركز انتقال نفت قطب آباد شمسي آغاز عمليات اجرايي پروژه احداث دستگاه منازل سازماني در مركز منطقه خوزستان آغاز عمليات اجرايي پروژه تغيير مسير خطوط لوله و اينچ آسار پل بابا حسين هر كدام به طول كيلومتر ارتباط ويديو كنفرانس مناطق گانه با ستاد و مركز آموزش بهره برداري از فيبر نوري اصفهان رفسنجان به طول تقريبي كيلومتر به منظور توسعه ارتباط منطقه رفسنجان و اتصال آن به شبكه مخابرات وزارت نفت تحويل موقت احداث خط لوله اينچ سوخت رساني به نيروگاه خرمشهر و خط لوله اينچ گاز تغذيه نيروگاه سوم پالايشگاه آبادان تحويل موقت تغيير مسير خط لوله اينچ فرآورده آبادان نظاميه به اهواز به طول كيلومتر تحويل موقت تغيير مسير خطوط لوله و اينچ اهواز ري در محدوده شهر اراك تحويل موقت سايت هاي دره شهر و تنگ فني به منطقه لرستان مربوط به پروژه احداث خط لوله اينچ فرآورده از مركز انتقال نفت تنگ فني تا انبار دره شهر ايلام تحويل موقت مركز انتقال نفت شهيد چمران اهواز تعويض و راه اندازي مركز تلفن در پالايشگاه شيراز راه اندازي طرح افزايش ظرفيت مراكز تلفن پالايشگاه هاي شهيد تندگويان و پالايشگاه امام خميني راه اندازي طرح تعويض بستر انتقال خطوط شهري تاسيسات ري شامل مراكز منطقه، پالايشگاه تهران و شركت ملي پخش از كابل مسي به فيبر نوري بدون تغيير شماره راه اندازي طرح تعويض مركز تلفن بيمارستان صنعت نفت به ظرفيت پورت راه اندازي طرح تعويض مركز تلفن منطقه شمال به ظرفيت پورت راه اندازي طرح تعويض مراكز تلفن منطقه اصفهان، مركز انتقال نفت شماره و پالايشگاه اصفهان به ظرفيت پورت راه اندازي طرح يكپارچه سازي پيش كدهاي وزارت نفت از به رقم داخلي راه اندازي ايستگاه مايكروويو پروژه احداث شبكه راديويي ري ساري نكا دستاوردهای ساله شرکت بازنشستگان خدمات به کارکنان افتخارات شرکت انتصاب اطلاعيه دارالقرآن شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران شركت ملي نفت ايران شركت ملي صنايع پتروشيمي شركت ملي گاز ايران وزارت نفت شركت بهينه سازي مصرف سوخت آدرس خیابان سپهبد قرنی نرسیده به سپند شماره تلفن پست الکترونیک کلیه حقوق این سایت برای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران محفوظ می باشد ثبت نام ورود به سایت طراحی و پشتیبانی